Bestek schrijven

Caltek is uw aanspreekpunt

Het bestek, dat bestaat uit onder andere het bestekboek en tekeningen van de architect, constructeur en installateur, vormt meestal de basis voor de aannemingsovereenkomst. Het is een juridisch waterdichte overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer. Afspraken over wie waar verantwoordelijk voor is en wie welke kosten draagt liggen eenduidig vast in het bestek. Ook zaken als garantie, productinformatie en kwaliteitseisen worden in het bestek vastgelegd. Caltek schrijft bestekken op basis van de Stabu-systematiek.

Wat is een bestek?

Het bestek, dat bestaat uit onder andere het bestekboek en tekeningen van de architect, constructeur en installateur, vormt meestal de basis voor de aannemingsovereenkomst. Het is een juridisch waterdichte overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer. Afspraken over wie waar verantwoordelijk voor is en wie welke kosten draagt liggen eenduidig vast in het bestek. Ook zaken als garantie, productinformatie en kwaliteitseisen worden in het bestek vastgelegd. Caltek schrijft bestekken op basis van de Stabu-systematiek.

Waaruit bestaat een bestek?

De bestekschrijvers van Caltek zijn experts op het gebied van afspraken en regelingen die onderdeel zijn van het tot stand brengen van een bouwwerk. Het zijn bouwkundigen met veel kennis van bouwtechniek en -materialen, maar ook experts op het gebied van wet- en regelgeving, normen en richtlijnen. Zij kennen alle facetten van het Bouwbesluit (U.A.V. 1989) en weten ook of en wanneer het zinvol is hiervan af te wijken. Caltek geeft o.a. antwoord op vragen over welke partij welke tekeningen maakt, wat de goedkeuringsprocedure is, hoe diverse betalingen en verzekeringen zijn geregeld, hoe om te gaan met toleranties, maatafwijkingen, aanbestedingsvormen en -reglementen (zoals AWR2005).

V&G-plannen

De opdrachtgever is verplicht een aantal zaken te regelen voor veilig en gezond werken. Dit geldt onder andere voor het opstellen van een V&G-plan voor de ontwerpfase en het opnemen daarvan in het bestek. Ook voor het maken van V&G-plannen bent u bij de experts Caltek aan het juiste adres. Neem contact op met Caltek voor meer informatie.

De kracht van technische omschrijvingen

Naast bestekken maken wij technische omschrijvingen; een vereenvoudigde vorm van een Stabu-bestek waarin constructies, materialen en werkzaamheden globaal worden vastgelegd. Zowel voor de VO- als de DO-fase kan Caltek een technische omschrijving maken die de basis vormt voor verdere uitwerking van het ontwerp en een uitstekende opstap is naar een Stabu-bestek.