Bouw calculatie

Caltek neemt uw begroting serieus.

Technisch gezien is tegenwoordig alles haalbaar. Bij de vraag of een bouwwerk te realiseren is, is meestal de prijs doorslaggevend. Een goede begroting is zeer belangrijk en krijgt bij Caltek alle aandacht die het verdient.

Een begroting is een goede begroting wanneer:

  1. De hoeveelheden kloppen;
    Door Caltek worden de hoeveelheden van de benodigde bouwdelen en -materialen zeer nauwkeurig bepaald. Niet alleen de op tekeningen en in bestek omschreven “zichtbare” bouwdelen, maar ook alle onder- en achterliggende elementen.
  2. De prijzen en normen marktconform zijn;
    Prijs en normering worden door vraag en aanbod in de markt bepaald. Door goede contacten met de bouwmaterialensector en het regelmatig aanvragen van werkspecifieke offertes beschikt Caltek over een grote databank met up-to-date prijzen van materialen en bewerkingen. De begrotingen worden steeds getoetst aan de praktijk van de dag. Nieuwe inzichten en prijzen vinden direct hun weg naar Caltek.
  3. Er een gedachte achter zit;
    Wellicht de belangrijkste voorwaarde voor een goede begroting. Hoe gaan we bouwen? Voor wie maken we de begroting? Kiezen we een grote of een kleinere aannemer? Is het project uniek of seriewerk? Is het werkterrein bereikbaar? Moet er een vaste of mobiele kraan komen? Kan de aannemer het werk zelf tunnelen of niet? De calculatoren van Caltek kennen het antwoord op al dit soort vragen en vertalen dat naar een goede begroting.


Binnen het totaal van begrotingen biedt Caltek onder meer haalbaarheidsramingen op vlekkenplan, bouwdelenramingen, elementenbegrotingen, directiebegrotingen, aanbestedingsbegrotingen, hoeveelhedenstaten, werkbegrotingen en onderhoudsbegrotingen.

Tevens ondersteunen wij opdrachtgevers bij het aanvragen van offertes bij onderaannemers en leveranciers en bij het spiegelen van offertes.