Bouwbegeleiding

Ook voor bouwbegeleiding geldt: Caltek is uw aanspreekpunt!

Al geruime tijd richt Caltek zich op het begeleiden van bouwprojecten. Vanaf de vroegste fase (PVE) in het bouwproces begeleidt een expert op het gebied van bouwkostenbeheersing het ontwerpteam.

Onder bouwbegeleiding verstaat Caltek onder meer:

  • directievoeren;
  • bouwtoezicht;
  • werkvoorbereiding & inkoop;
  • begeleiden van opleveringen;
  • bouwkundige opnames (bijv. schade-inspecties, vooropnames);
  • onderhoudsadvies en aankoopkeuring.

Naast bovenstaande diensten bieden we bovendien het maken van planningen; de kostenbewaking tijdens de uitvoering het organiseren van aanbestedingprocedures; de selectie van (onder)aannemers, architecten en adviseurs; het opstellen van V&G plannen in zowel ontwerp- als uitvoeringsfase en het maken van EPN (Energie Prestatie Norm) berekeningen.

We verlenen daarnaast adviezen omtrent bouwtechnische vraagstellingen; de te volgen aanbestedingsvorm; verschillende contractvormen en de vorming daarvan en het verstrekken van een opdracht door de opdrachtgever.

Directievoering

Tijdens de uitvoering kunt u zich laten vertegenwoordigen door een ervaren directievoerder van Caltek. Onder andere kwaliteitsbewaking en controle op de voortgang van het werk vallen onder zijn verantwoordelijkheid. De directievoerder heeft de algemene leiding over het bouwproject, zit bouwvergaderingen voor, controleert termijnrekeningen en verzorgt de oplevering. Bovendien adviseert de directievoerder de opdrachtgever over zaken zoals contractuele afwijkingen en meer- en minderwerk van de aannemer.

Bouwtoezicht

De bouwkundig opzichter van Caltek vertegenwoordigt de opdrachtgever op de bouwplaats. Hij houdt toezicht op de kwaliteit van het werk, beoordeelt de voortgang, signaleert afwijkingen en knelpunten en adviseert de directievoerder. Verder keurt hij de bouwmaterialen, adviseert over betalingen, meer- en minderwerk, stelposten en verrekenbare hoeveelheden, voert de bouwadministratie en houdt toezicht op de veiligheid van de werkplaats.