Kostenbewaking

Caltek let juist op UW kosten!

Kostenbewaking is een onderwerp waar je niet vroeg genoeg in het bouwproces mee kunt beginnen! Caltek realiseert daarom vroegtijdig (in de initiatieffase) en later in het bouwproces (definitiefase, programma van eisen, SO, VO en DO) ramingen op basis van kengetallen, vlekkenplan en elementenbegrotingen en uiteindelijk directiebegrotingen.

kosten

In de initiatieffase wordt, wegens gebrek aan gedetailleerde informatie, op een grove wijze gecalculeerd. De vervolgfases zorgen voor een voortdurende stroom aan informatie waarmee steeds nauwkeuriger kan worden gecalculeerd.

De medewerkers van Caltek hebben zeer veel ervaring met het opstellen van ramingen voor de totale stichtingskosten (bestaande uit grond-, bouw- en overige kosten, waaronder winst en risico).

De expertise van de mensen van Caltek houdt hier beslist niet op. We richten ons eveneens op:

  • het controleren van aannemersbegrotingen;
  • het adviseren met betrekking tot bezuinigingen en alternatieven;
  • het voeren van prijsonderhandelingen met de aannemer;
  • nacalculatie.