Architecten

Bouwadvies en Calculatie Caltek

Voor architecten maakt Caltek begrotingen in alle fasen van het ontwerptraject, om financieel grip te kunnen houden. Daarnaast werken we voor vele projecten ontwerptekeningen uit en reproduceren we tekeningen voor het gehele ontwerpteam. Zeer kostenbewust. Met keuzes waarvan de financiële consequenties direct zijn te overzien. De financiële onderbouwing van geplande werkzaamheden is in een bestek van Caltek altijd goed doordacht.

Wanneer u als architect een ontwerp maakt, maar niet weet of het binnen het budget past, biedt Caltek uitkomst. Wij bepalen de kosten met een raming vanaf een grove schets tot en met gedetailleerde directiebegrotingen. Caltek biedt gedurende het gehele traject de ondersteuning die de architect zoekt. Vooraf, met een waterdicht Stabu-bestek, waardoor onnodige misverstanden en onvoorzien meerwerk tijdens de bouw worden voorkomen. En tijdens de uitvoering en oplevering zorgt onze toezichthouder en/of directievoerder voor kwaliteitsbewaking en uitvoeringsbegeleiding.

Caltek onderbouwt uw ontwerp!