Overheid

Bouwadvies en Calculatie Caltek

Lokale en rijksoverheden, de semi-overheid (onderwijs en zorg) en woningbouwcorporaties maken regelmatig gebruik van de diensten van Caltek. Zo behoren onder andere financiële haalbaarheidstoetsen voor dorps- en stadsvernieuwing tot onze werkzaamheden. Wij geven deskundig advies voor, tijdens en na verbouwingen en nieuwbouwprojecten.

Voor een optimaal resultaat is het aan te bevelen Caltek in een zo vroeg mogelijk stadium bij het project te betrekken. Tussen de geplande bouwvolumes, de te gebruiken methoden en financiële gevolgen wordt in samenspraak met de opdrachtgever gezorgd voor het hoogste economisch rendement.

Ook het schrijven van een bestek, begrotingen, kostenbewaking, toezicht houden en directievoering voor overheid en woningbouwcorporaties behoort tot de specialismen van Caltek. Daar zijn we trots op. De door Caltek getoetste plannen voldoen volledig aan alle eisen die door overheden worden gesteld.

Caltek en de overheid, berekend op de toekomst!