Projectontwikkelaars

Bouwadvies en Calculatie Caltek

Transformatie en herbestemming bestaande gebouwen

Voor projectontwikkelaars, en vastgoedeigenaren zijn wij op velerlei manieren inzetbaar. Ook als het gaat om herbestemmen van vastgoed. Zoals het geschikt maken van een gebouw of complex voor een andere functie. Eigenaren en overheden hebben er belang bij om het proces van steeds verdergaand verval tot staan te brengen en nieuwe perspectieven te ontwikkelen. Dit is de start van een proces van herontwikkeling, revitalisatie en transformatie van bestaande gebouwen en gebieden.
 

Verbouw of nieuwbouw, uitbreiding of interne verbouwing, wat mag en wat niet, allemaal vragen waar niet iedereen de kennis van heeft. Een goed onderbouwd advies kan de opdrachtgever helpen de juiste keuzes te maken. Bouwen doe je tenslotte niet zomaar over, het is blijvends. Een verkeerde keuze kan leiden tot een ongemakkelijk gebruik, ongewenste kosten voor bijvoorbeeld energie of onderhoud en in het ergste geval: onverkoopbaar worden van het ontroerend goed.
 

Het is raadzaam, misschien zelfs essentieel om eerst advies in te winnen, alvorens tot uitvoering van plannen over te gaan. Caltek kan u door middel van beargumenteerd advies helpen de juiste keuzes te maken. De bestaande belemmerende beperkingen van een bestaand gebouw worden met innovatieve ideeën omgetoverd tot verrassende oplossingen. Bij herbestemming is standaard niet standaard. Maar herbestemmen is lastig, zeker als het monumenten betreft.
 

Tegelijk is een geslaagde herbestemming zeer lonend. De uitstraling van deze projecten op hun omgeving is enorm: de leefbaarheid en het economisch draagvlak voor voorzieningen nemen toe, en niet zelden zie je dat ook andere partijen weer gaan investeren in de wijk.


Omdat wij ook het ontwerp traject behartigen is het vanzelfsprekend dat goede ideeën op de juiste manier omgezet kunnen worden in prachtige ontwerpen. Samen met de opdrachtgever kunnen ideeën worden omgezet in uitvoerbare (bouw-)plannen. Technisch onderzoek naar de bouwkundige staat en naar de mate waarin ingrepen mogelijk zijn, maakt duidelijk wat de mogelijkheden van het gebouw zijn. Wij kunnen procedures begeleiden welke nodig zijn bij gemeenten e.d.

Het opstellen van een ontwikkelingsplanning, het vaststellen van de noodzakelijke budgetten, het selecteren van eventuele adviseurs, het voeren van overleg met gemeente en provincie behoren tot de eerste werkzaamheden. Gedurende de verdere ontwikkelingen zal met name veel aandacht worden besteed aan het beperken van de te nemen risico’s en het optimaliseren van het investeringsrendement.