A. van Roonlaan 41, Den Haag

Projectomschrijving
totale begeleiding van ontwerpfase, vergunningstraject, contractvorming, uitvoeringsfase tot en met de oplevering
Opdrachtgever
aannemer
Werkzaamheden Caltek
Inschrijfbegroting