Projectomschrijving
totale begeleiding van ontwerpfase, vergunningstraject, contractvorming, uitvoeringsfase tot en met de oplevering
Opdrachtgever
particulier
Werkzaamheden Caltek
Inschrijfbegroting